fbpx
Skoči na sadržaj

Oxus Lab

OXUS LAB je osnovana 2013. godine u Kragujevcu kao laboratorija koja se bavi kompletnom laboratorijskom dijagnostikom.

Stručan i profesionalan tim sa dugogodišnjim iskustvom u laboratorijskoj praksi  je garancija kvaliteta naseg rada.

Laboratorija je opremljena aparatima poslednje generacije za hematološke, biohemijske, imunohemijske analize, kao i sve ostale analize koje spadaju u laboratorijsku dijagnostiku.

Pružamo i kompletnu laboratorijsku dijagnostiku i iz oblasti mikrobiologije, imunologije, serologije .

Profesionalna i ljubazna usluga uz poštovanje dobre laboratorijske prakse kao saradnja  su od samog početka našeg rada bili nas cilj i motiv.

Odnos  sa pacijentima karakteriše blizak profesionalni odnos, koji se iznad svega odlikuje visokim stepenom empatije i razumevanja nasih pacijenata i svakog njihovog problema.

Od samog početka vodili smo se time da su PACIJENT  I  NJEGOVO ZDRAVLJE NA PRVOM MESTU!

Iskren i pouzdan odnos sa pacijentima

Laboratorija za kliničku biohemijsku, hematološku i mikrobiološku dijagnostiku OXUS LAB pruža pacijentima široku paletu standardnih i specifičnih laboratorijskih analiza koje pokrivaju sve oblasti medicine, u skladu sa SVETSKIM STANDARDIMA SAVREMENE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE.

Vizija

Vizija Laboratorije OXUS LAB je da bude prepoznatljiva po specifičnom programu kvalitetnog pružanja usluga u oblasti biohemijske, hematoloske, imunološke i mikrobiološke dijagnostike, izdvajamo se stručnošću, brzinom, sposobnošću, i kvalitetom, pri čemu u svakom momentu možemo da odgovorimo  zahtevima nasih pacijenata kao I saradnika .

Misija

Misija laboratorije je da ispuni kriterijume koje smo od samog pocetka sami sebi postavili I odrzimo visok standard kvaliteta i usluga ,jer nasi pacijenti to od nas ocekuju,pa samim tim se to danas vec i podrazumeva .

LABORATORIJA OXUS LAB  je opremljena najsavremenijom laboratorijskom opremom. Sva ispitivanja se izvode na automatizovanim hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim analizatorima  što omogućava visoku preciznost i tačnost u radu. Informacioni sistem je omogućio stvaranje baze podataka svih pacijenata.

U svom radu primenjuje principe dobre laboratorijske prakse. Stručni tim laboratorije prati sve novine u razvoju savremene medicine i laboratorijske dijagnostike i primenjuje ih u svom svakodnevnom radu.

Sprovodi se kontinuirana edukacija svih zaposlenih. Poštujući zahteve lekara i pacijenata kontinuirano se uvode novi dijagnostički postupci, nove analize i ulažu se sredstva u nabavku nove, savremene laboratorijske opreme.

U laboratoriji  OXUS LAB možete uraditi hematološke, biohemijske analize, analize hormona i tumorskih markera, nivo lekova u krvi, virusološke, imunološke i alergološke analize i sva ispitivanja iz oblasti mikrobiologije i parazitologije.

Zašto baš mi?

Ono što nas čini jedinstvenim i prepoznatljivim je tačnost i brzina izdavanja rezultata – za najveći broj analiza oni se dobijaju u roku od nekoliko minuta do nekoliko sati.

Kontaktirajte nas.