Parametri koji mogu da ukažu na prisustvo Korona virusa

Kliničko-biohemijske laboratorije imaju suštinsku ulogu u ovoj pandemijia .

Rezultati nekoliko rutinskih biohemijskih analiza mogu ukazati na progresiju COVID-19 i nepovoljan ishod, pružajući na taj način potencijalno važne prognostičke informacije.

Formirana je lista preporučenih laboratorijskih testova, koja se nalazi u priloženoj tabeli, gde su takođe date i očekivane promene navedenih parametara kod odraslih pacijenata sa COVID-19 odgovaraju

Na osnovu raspoloživih podatataka, broj limfocita i koncentracija C-reaktivnog proteina mogu da ukažu na tešku infekciju.

Parametri koji mogu da ukažu na prisustvo Korona virusa Laboratorija Oxus Lab Kragujevac

Lista preporučenih laboratorijskih testova (Preuzeto, uz modifikacije, iz referenci 1-10):

Ovde su navedeni parametri koji mogu da ukažu na prisustvo COVID-19, i odstupanja istih od referentnih vrednosti.

 • Kompletna krvna slika ( snižen broj leukocita )
 • LDH – povišene vrednosti
 • AST i ALT – povišene vrednosti
 • D- dimer – povišene vrednosti
 • CRP – povišene vrednosti
 • Sedimentacija – povišene vrednosti

U daljem tekstu biće opisana odstupanja i ostalih parametara.

Pregled standardnih laboratorijskih rezultata ukazao je da se kod pacijenata sa COVID-19 najčešće viđaju sledeća odstupanja:

 • limfopenija (35-75% slučajeva),
 • povišena koncentracija CRP (75-93% slučajeva),
 • aktivnost LDH (27-92% slučajeva),
 • brzina sedimentacije eritrocita (do 85% slučajeva) i D-dimer (36-43%),

Osim toga, brojni laboratorijski parametri imaju potencijal za predviđanje razvoja komplikacija i neželjenog ishoda bolesti (uključujući pored prethodno spomenutih):

 • Povišeni leukociti ( Le ),
 • Povisene vrednosti ALT I AST (jetrine transaminaze),
 • Koncentracije bilirubina,
 • Kreatinina,
 • i povišeno protrombinsko vreme).

Limfopenija i povišena aktivnost laktat-dehidrogenaze (LDH) karakteristični su laboratorijski nalazi pacijenata sa težom formom COVID-19 infekcije. Izraženija limfopenija i više aktivnosti LDH sreću se kod pacijenata koji zahtevaju zbrinjavanje u jedinicama intenzivne nege.

Ovi parametri mogu biti korisni za procenu neophodnosti hitnog zbrinjavanja pacijenata.

IFCC preporuke za biohemijske laboratorije o COVID-19 | Originalni tekst objavljen: četvrtak, 26. marta 2020
Podelite sa prijateljima

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *